TF-signaal verdwijnt per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 zetten de netbeheerders landelijk het TF-signaal (toonfrequent-signaal) uit. U bent hierover geïnformeerd door uw netbeheerder. Lees hier wat dit voor u betekent en wat u kunt doen.

Waarom verdwijnt het TF-signaal?

Met het TF-signaal kan de netbeheerder de energiemeter van het dagtarief naar het nachttarief schakelen. Het TF-signaal wordt ook gebruikt voor het automatisch verwarmen van uw boiler. Nu het elektriciteitsnet steeds digitaler wordt, zijn deze signalen steeds minder nodig. Daarom hebben de netbeheerders besloten om te stoppen met het TF-signaal. Meer over dit besluit leest u op de site van de netbeheerder.

 

Wat betekent dit voor u?

Het uitzetten van het TF-signaal kan gevolgen hebben voor u. Elektrische boilers die 's nachts het water verwarmen, schakelen vaak op het TF-signaal. Als het signaal verdwijnt, dan warmt de boiler het water niet meer op tijdens de nacht. Hij zal per 1 juli aan of uit staan, dit is afhankelijk van de wijze waarop de boiler is aangesloten en of er een slimme meter is toegepast.

 

Als de boiler aan blijft staan, dan warmt de boiler het water op, op het moment dat de watertemperatuur daalt. Dit kan in de avond en nacht zijn, maar voortaan ook overdag. Uw energierekening wordt daardoor mogelijk iets hoger. Als uw boiler uit blijft staan, dan warmt de boiler het water niet meer op. U heeft alleen nog koud water totdat u de boiler zelf weer (handmatig) inschakelt.

 

Wat kunt u doen?

Als u wilt dat uw elektrische boiler het water 's nachts blijft verwarmen, dan zijn er verschillende alternatieven voor het TF-signaal. U dient eerst te controleren of uw boiler gebruikt maakt van dit signaal. Hieronder vindt u een aantal foto's hoe een TF-ontvanger er uit kan zien. U ziet hierbij direct welke oplossing nodig is om ervoor te zorgen dat uw boiler na 1 juli 2021 blijft werken zoals u gewend bent. 

 

Wilt u dat uw elektrische boiler het water automatisch verwarmt op het moment dat u het uitkomt, dan kunt u uw boiler vanaf 1 juli 2021 handmatig aan- en uitzetten. U hoeft dan geen actie te ondernemen.

 

Oude meter met boilerschakeling

Oude meter met boilerschakeling

Oplossingen:

  • Slimme meter met schakelklok
  • Slimme meter met boilermind
  • Slimme meter met directe voeding

Oude meter met schakelklok

Oude meter met schakelklok

Oplossingen:

U hoeft niets te doen. Het verdwijnen van het TF-signaal heeft geen gevolgen.

Oude meter met directe voeding

Oude meter met directe voeding

Oplossingen:

U hoeft niets te doen. Het verdwijnen van het TF-signaal heeft geen gevolgen.

 

Let op: de boiler staat altijd aan. Houd rekening met hogere energiekosten.

Slimme meter met boilermind

Slimme meter met boilermind

Oplossingen:

U hoeft niets te doen. Het verdwijnen van het TF-signaal heeft geen gevolgen.

 

Wij helpen u graag!

Het TF-signaal verdwijnt op 1 juli. Netbeheerder Enexis biedt voor deze datum alle klanten zonder slimme meter, een gratis exemplaar aan. Mocht u hier nog niets over hebben gehoord, dan kunt u zelf het aanvraagformulier slimme meter invullen op de website van Enexis.

 

Een tijdschakelklok is een eenvoudig alternatief voor het TF-signaal. U kunt zelf een tijdschakelklok laten installeren door een erkende elektrotechnische installateur. Op www.technieknederland.nl vindt u erkende installateurs in uw regio.

Nee, de slimme meter stuurt geen andere apparaten aan. Daarom kunt u uw boiler niet in- of uitschakelen met de slimme meter.


Eventuele kosten die u maakt, komen voor uw eigen rekening. Het in- en uitschakelen van een elektrische boiler hoort namelijk niet bij de taken van een netbeheerder. 


Nee, het verdwijnen van het TF-signaal is een landelijk besluit van de netbeheerders. Het aan- en uitschakelen van een elektrische boiler is geen dienst van Volta Limburg. De oplossingen ter vervanging van dit signaal vallen ook niet onder de huurovereenkomst. Daarom zijn de kosten om uw boiler aan te passen voor eigen rekening.


Het schakelen van de boiler was een extra service van de netbeheerders. Dit hoort echter niet bij hun wettelijke taken. In de wet staat dat netbeheerders geen vervangende oplossing mogen bieden voor overige toepassingen van het TF-signaal. Daarom mogen zij ook geen alternatief aanbieden.


Hebt u een slimme meter én een boiler? Dan kan het zijn dat u een schakelklokje heeft. Veel boilers schakelden automatisch in en uit via het TF-signaal. Dat signaal liep via de oude meter en werkte na de meterwissel dus niet meer. Een schakelklokje is een alternatief om de automatische schakeling ook zonder TF-signaal te behouden.


 

Voor meer antwoorden op veelgestelde vragen kunt u terecht op de website van Enexis.

© 2022, Volta Limburg.

Alle rechten voorbehouden           |          Disclaimer 

Volg ons op social media

Facebook Volta Limburg 

LinkedIn Volta Limburg

 

Sluiten