Sponsoring aanvragen

 

Volta Limburg staat voor leefcomfort in een veranderende omgeving. Wij hebben de diepe overtuiging dat klantgedrag continu en steeds sneller verandert maar dat iedere klant uiteindelijk behoefte heeft aan leefcomfort, een gevoel van comfortabel wonen en werken. Wij zijn gevestigd in Schinnen en werken in heel Limburg met en voor particuliere (B-to-C) en zakelijke (B-to-B) klanten.

Sponsorbeleid van Volta Limburg

Ons sponsorbeleid is gericht op het leveren van een comfort verhogende meerwaarde voor de bezoeker of gebruiker. En zeker zo belangrijk; we moeten ervoor zorgen dat we deze meerwaarde steeds duidelijker onderstrepen en waarmaken. Onze slogan is niet voor niets: Volta Limburg, voelt altijd beter.

 

We ondersteunen bij voorkeur projecten, activiteiten of evenementen met een directe relatie tot haar kernwaarden:

  • Professioneel in Kwaliteit & Veiligheid
  • Respectvol naar Mens & Omgeving
  • Betrouwbaar door Openheid & Transparantie

Niet iedereen kan het leefcomfort ervaren zoals wij dat graag zien. Een warm en veilig thuis is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daar waar mogelijk proberen we onze leefomgeving te verduurzamen en een ‘groenere’ toekomst te stimuleren. Met onze sponsoring proberen we ons steentje bij te dragen aan een verbetering van zowel het leefcomfort als de leefomgeving.

Maatschappelijke betrokkenheid

We vinden het belangrijk om maatschappelijke betrokkenheid te tonen in ons werkgebied (Limburg). Dat doen we met sponsoring op provinciaal en regionaal niveau. Sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke, op de mens gerichte initiatieven zijn voor ons belangrijke aandachtsgebieden om de ambitie van ons sponsorbeleid te bereiken.

 

Sport vanwege de aandacht voor energie en fitheid van de mens om een zo comfortabel mogelijk leven te leiden. Cultuur omdat we waarde hechten aan Limburg met haar bijbehorende tradities en gewoontes. Maatschappelijk door waarde te hechten aan haar omgeving en de inwoners om een vriendelijke leefomgeving te creëren.

Sponsoring aanvragen

Volta Limburg sponsort aanvragen indien deze passen bij haar sponsorbeleid. Om uw sponsoraanvraag goed te beoordelen en snel in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een aantal gegevens nodig. Wij verzoeken u onderstaand formulier volledig in te vullen. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd of afgewezen.

 

Aanvragen voor sponsoring, ingediend korter dan 4 weken voorafgaand aan het evenement worden niet gehonoreerd.

 

Aanvragen sponsoring

Via dit formulier kunt u uw sponsorverzoek bij Volta Limburg indienen. Vul dit formulier alstublieft zo volledig mogelijk in.

Naam vereniging/organisatie*
Aanhef*
Voornaam*
Tussenvoegsel(s)
Achternaam*
Postcode*
Straat
Woonplaats
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Website
Klant bij Volta Limburg

Gegevens sponsoraanvraag

Naam evenement*
Locatie evenement*
Datum evenement*
Aantal deelnemers (schatting)*
Aantal bezoekers (schatting)*
Doelgroep (kunt u iets zeggen over de doelgroep, bijv. leeftijd, interesse etc.?)*
Geef een korte omschrijving van de activiteit(en) en het doel*
Welke vorm van ondersteuning wenst u van Volta Limburg? In geval van financiƫle bijdrage, om welk bedrag gaat het dan?*
Welke tegenprestatie kunt u Volta Limburg bieden?*
Welke relatie heeft uw activiteit/organisatie met Volta Limburg?*

Voeg eventueel informatie toe over uw activiteit/vereniging/instelling. En/of documentatie over inhoud sponsorpakketten/tegenprestatie.

Informatie bestand(en)

Volta Limburg verwerkt uw gegevens om uw aanvraag te verwerken. Ook verwerken we uw gegevens om u te informeren over onze dienstverlening. Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om u hiervoor af te melden vindt u in onze privacy statement.

U kunt ons ook bellen of mailen

U kunt ons ook bellen of mailen

We zijn op werkdagen van 08:00 - 19:00 uur, en op zaterdag van 09:00 - 13:00 uur, te bereiken via 088 027 8888, of via klantenservice@voltalimburg.nl.

(088-nummer: lokaal tarief)

© 2022, Volta Limburg.

Alle rechten voorbehouden           |          Disclaimer 

Interesse in een warmtepomp?

Weten of uw woning geschikt is voor een warmtepomp? Doe dan onze warmtepompcheck >

Sluiten