Nauwelijks verandering energieverbruik 2017

In 2017 was het totale verbruik 3510 petajoule (PJ). Op basis van nieuwe cijfers meldt het CBS dat er in 2017 voor het eerst meer aardgas werd ingevoerd dan dat er uit de Nederlandse bodem gewonnen werd. Hierdoor steeg het aardgasverbruik met 55 PJ tot 1.299 PJ.

Lees meer

In de periode van 1990 tot en met 2017 steeg het energieverbruik met bijna 10 procent. Slechts 8 procent van de in 2017 gebruikte energiebronnen bestaat uit hernieuwbare energie, kernenergie en energie uit het buitenland. Daarmee worden de fossiele brandstoffen nog steeds het meest gebruikt met 92 procent van het totaal. Dit is nagenoeg dezelfde situatie als in 2016.


In de eerdergenoemde periode steeg de economie met 80 procent harder dan het energieverbruik. Dit is onder andere te wijten aan het steeds efficiënter worden in het gebruiken van energie. Zo wordt energie tegenwoordig steeds efficiënter opgewekt, worden CV-ketels steeds zuiniger en worden nieuwbouwpanden steeds beter geïsoleerd.

 

Verschuiving energiedragers

De stijging van het aardgasverbruik komt vooral doordat het verbruik voor de productie van elektriciteit steeg. Dit hangt met name samen met een daling van het steenkoolverbruik voor de elektriciteitsproductie. Het stilzetten van oude kolencentrales in het kader van het Energieakkoord uit 2013, is mede de oorzaak van deze daling. Ondanks deze feiten wordt er nog altijd meer steenkool in elektriciteitscentrales verstookt dan in de jaren vóór 2014, door het in gebruik nemen van nieuwe, grote kolencentrales in 2014 en 2015.

 

Hogere import aardgas

De winning van aardgas daalde in 2017 met zo’n 13 procent. Deze daling is al een aantal jaren te zien en blijkt een gevolg van de aardbevingenproblematiek in Groningen. Door aardgas te kopen in het buitenland, wordt deze daling gecompenseerd. Vanaf 2012 stijgt deze import steeds meer en in 2017 was de import voor het eerst groter dan de winning uit eigen bodem. In 2017 is de meeste import afkomstig uit Noorwegen en Groot-Brittannië. De import vanuit Duitsland, waarin ook aardgas uit Rusland zit, daalde daarentegen.


Meer informatie

Wilt u ook efficiënt gebruik maken van energie? Dan ben u bij Volta Limburg op de goede plek! Voor meer informatie kunt u hier kijken en gratis persoonlijk advies aanvragen.


Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/16/energieverbruik-verandert-nauwelijks-in-2017

 

© 2017, Volta Limburg.

Alle rechten voorbehouden.

TF-signaal verdwijnt

Lees meer over het verdwijnen van het TF-signaal op 1 juli.

Sluiten