Update Klimaatakkoord: samen naar een duurzame toekomst

Lees meer

Het bedrijfsleven, belangenorganisaties en overheden hebben zich samengevoegd om na te denken over de manier waarop wij samen kunnen bijdragen aan een beter klimaat. In de afgelopen weken is er al volop over geschreven: het Klimaatakkoord. Het doel van dit akkoord is om vóór 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen. Na een onderhandelingsperiode van vijf maanden staan de eerste afspraken over het Klimaatakkoord vast.

 

Klimaatakkoord

Het Nederlandse Klimaatakkoord is een direct gevolg van het huidige regeerakkoord en het klimaatakkoord van Parijs. Dit werd in 2015 door bijna alle landen ter wereld ondertekend. In 2030 wil Nederland door middel van het Klimaatakkoord tussen de 49 en 55% minder CO2 uitstoten (ten opzichte van 1990). Middels vijf sectoren wordt gekeken op welke manier Nederland dit doel kan bereiken. De sectoren waarbinnen het Klimaatakkoord zich afspeelt zijn Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Landbouw, Industrie en Mobiliteit.

 

Geen rendementseis CV-ketel

De rendementseis die eerder voor CV-ketels werd ingebracht, gaat voorlopig nog niet door. Deze eis zou betekeken dat een CV-ketel alleen in combinatie met een duurzame opwekker, zoals een warmtepomp geïnstalleerd worden. De ‘mono-CV-ketels’ zouden dan op termijn verdwijnen. Die rendementseis zou effectief betekenen dat een CV-ketel alleen nog in combinatie met een duurzame opwekker zoals een warmtepomp zou kunnen worden geïnstalleerd. Eén op één ketelvervanging blijft na 2021 gewoon mogelijk.

 

Invloed afspraken

De onderhandelaars hebben afgelopen week vastgesteld dat zonne-energie en windenergie op land en zee verder moet groeien. In 2030 moet 70 tot 90% van de elektriciteitsvraag afkomstig zijn uit hernieuwbare energiebronnen. In 2017 was dit 14%. Een grote stap vooruit moet nog gemaakt worden! De minister heeft aangekondigd dat men een subsidie blijft ontvangen bij aanschaf van zonnepanelen. Wat nu salderen is, wordt in de toekomst een terugleversubsidie. Hierdoor blijft de terugverdientijd 7 jaar en profiteren we samen van een toekomstbestendige regeling.

 

Ook in de gebouwde omgeving moet veel veranderen. Voor 2021 maken gemeenten een plan om stapsgewijs bij te dragen aan het Klimaatakkoord door te verduurzamen. De energiebelasting op gas wordt verhoogd en die op elektriciteit wordt verlaagd om bewoners en bedrijven te stimuleren om verder te verduurzamen. Er komt vanaf 2021 een norm voor bestaande woningen in de koop- en huursector, waarin de maximale warmtevraag in kWh/m2 beschreven is. Deze maatregel is in eerste instantie vooral gericht zijn op het isoleren van woningen. De warmtepomp van Volta Limburg kan ook bijdragen. Dit toestel haalt warmte uit de (buiten)lucht en maakt daarmee een aangename temperatuur van. Dit is direct zichtbaar op de energierekening: het gasverbruik gaat drastisch omlaag!

 

De gemaakte afspraken zijn nog niet definitief en kunnen in het aankomende halfjaar nog veranderen, wanneer blijkt dat de CO2 niet voldoende gereduceerd wordt of kosten te hoog blijken te zijn. Eind 2018 worden de gemaakte afspraken definitief en kan het Klimaatakkoord van start gaan.

 

Uw bijdrage

Om het aardgas verbruik te verminderen, is het van belang dat iedereen bijdraagt aan verduurzaming. Volta Limburg adviseert u graag welke mogelijkheden bij uw situatie passen met PlusJeHuis, een energieplan waarmee u kunt profiteren van lagere energiekosten en meer wooncomfort. Wilt u weten welke bijdrage u kunt leveren aan het Klimaatakkoord? Ga naar onze website en vraag direct advies!

© 2022, Volta Limburg.

Alle rechten voorbehouden           |          Disclaimer 

Volg ons op social media

Facebook Volta Limburg 

LinkedIn Volta Limburg

 

Sluiten