Bronnen

Bij bronnen spreekt men over open en gesloten bronnen. Bij gesloten bronnen werkt men met een verticale en horizontale bodemwisselaar.

 

Meer informatie

Gesloten bron

Verticale bodemwisselaar
In een of meerdere diepe boorgaten wordt een kunststof verticale wisselaar aangebracht. Door het rondpompen van een vorstbeveiligde vloeistof wordt de aardwarmte opgenomen.

 

Horizontale bodemwisselaar
Op een diepte van 1.5 tot 2 meter worden kunststof leidingen in lussen geplaatst. Een vorstbeveiligingstoevoeging die door de leidingen wordt rondgepompt neemt de temperatuur van de aardwarmte over.

 

 

Open bron

Het bronwater wordt met een onderwaterpomp uit een haal bron gepompt en middels een transportleiding naar een platenwisselaar in de opstellingsruimte gebracht. Vanaf de platenwisselaar wordt het grondwater door de grondleiding naar de retourbron gebracht waar het grondwater in de bodem wordt teruggevoerd. De platenwisselaar is de scheiding tussen het bronsysteem en het binnen systeem. Hier vindt ook de energieoverdracht plaats. Vanaf de platenwisselaar wordt de energie middels een leidingsysteem overgebracht naar de warmtepomp.

 

© 2017, Volta Limburg.

Alle rechten voorbehouden           |          Disclaimer 

8e editie verduurzamingsmagazine

Meer weten over energiebesparing? Lees hier de nieuwste editie van ons verduurzamingsmagazine. 

Sluiten