Zonnepanelen project Gemeente Heumen

Zonnepanelen project Heumen deelnamestop
 

Per 1 oktober 2022 is samenwerking tussen gemeente Heumen en Volta Solar uit Limburg beëindigd. Door de sterk gestegen kosten en het ontbreken van voldoende installateurs, heeft het moederbedrijf van Volta Solar (Volta Limburg) besloten om alleen nog actief te blijven binnen de provincie Limburg. Toch zijn er nog voldoende alternatieven om de aanschaf van zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen mogelijk te maken.

 

Inwoners konden zonnepanelen laten plaatsen, waarbij de kosten door de gemeente werden voorgefinancierd en in maximaal 15 jaar door de bewoners werden terugbetaald tegen een lening met lage rente. In de kosten waren ook garantie en onderhoud opgenomen. Deze samenwerking is onlangs beëindigd. Dat betekent dat vanaf nu geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen worden. Reeds toegezegde afspraken over plaatsing van zonnepanelen worden uiteraard gewoon nagekomen. Uiteraard blijven ook de garantie en onderhoud binnen de gemaakte afspraken vallen. Dat wil zeggen dat vanaf moment van plaatsing een garantieperiode van 15 jaar van toepassing is. Ook blijft Volta Limburg de financiële en administratieve afwikkelingen ten aanzien van de leningen verrichten. Inwoners die dus al gebruikmaken van het zonnepanelenproject hoeven zich geen zorgen te maken en hebben hierover ook al een brief ontvangen.


Duurzaamheidslening
De gemeente Heumen verwijst burgers naar de andere mogelijkheden om de aanschaf van onder andere zonnepanelen te faciliteren. Zo kunt u onder andere gebruikmaken van een Duurzaamheidslening, een lening die u kunt afsluiten bij uw gemeente. In samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, wordt deze lening tegen een gunstig rentetarief aangeboden. U kunt de lening gebruiken om zonnepanelen aan te schaffen, maar u kunt deze ook inzetten om uw huis te isoleren of om een warmtepomp te laten installeren zodat u uiteindelijk minder energie (vooral minder gas) verbruikt. Meer informatie vindt u op: www.heumen.nl/duurzaamheidsleningen of https://regionaalenergieloket.nl/heumen

 

Iedereen doet mee
Gemeente Heumen laat weten: "Wij zijn van mening dat iedereen mee moet kunnen doen met de energietransitie. Daarom kunnen we middelen inzetten voor het daadwerkelijk verlagen van de energierekening door het toepassen van energiebesparende maatregelen voor inwoners die met energiearmoede te maken hebben. We kunnen een basispakket met bijvoorbeeld tochtstrips, LED-lampen, radiatorfolie aanbieden. Maar ook helpen bij de aanschaf van zonnepanelen. Huurders verwijzen we daarbij naar Oosterpoort, met wie we hierin optrekken. Wanneer het gaat om mensen met een eigen woning, kunnen zij de duurzaamheidslening inzetten maar die lening moet dan wel voor hen op te brengen zijn. Vanaf 1 november 202 is er een financiering beschikbaar (Nationaal Warmtefonds) met een rentetarief van 0% voor woningeigenaren zonder leenruimte of met een inkomen tot €45.014. Woningeigenaren kunnen vanaf dan ook de buiten de wijkaanpak tot €5.000 een financiering krijgen. Zij betalen aflossing naar draagkracht en het Warmtefonds draagt het restschuldrisico."

 

Bijeenkomsten ‘Energie in de wijk’
We starten in het najaar weer met bijeenkomsten ‘Energie in de wijk’ waar informatie wordt gegeven over isoleren en het verduurzamen van de woning, onder andere met zonnepanelen. Over deze bijeenkomsten vindt u meer informatie op de website van gemeente Heumen.

 

Meer informatie?
Wilt u meer weten of in gesprek met iemand over uw situatie, neem dan contact op via de e-mail: duurzaam@heumen.nl

 

© 2022, Volta Limburg.

Alle rechten voorbehouden           |          Disclaimer 

Volg ons op social media

Facebook Volta Limburg 

LinkedIn Volta Limburg

 

Sluiten